Kontakt

EUMed Sp. z o.o.

ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa
NIP: 113-21-83-794
KRS: 0000134882
REGON: 016158415

CENTRALA:
tel.: 22 879 69 20
fax: 22 610 83 95
info@eumed.pl

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI:
tel.: 22 879 69 31

DZIAŁ HANDLOWY:
tel.: 22 879 69 22

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy
KRS 0000134882, Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł

ING Bank Śląski    49 1050 1012 1000 0090 3129 9861

Formularz kontaktowy

Znajdź naszego przedstawiciela