Augementacja fałd głosowych

Renu Voice implant iniekcyjny do fałd głosowych

Augementacja fałd głosowych

 

 

Renu Voice to implant iniekcyjny ( CaHA-hydroksyapatyt wapnia)  do iniekcyjnego wypełnienia i medializacji fałdów głosowych

 

RENÚ® VOICE - specjalnie do fonochirurgii: skuteczny implant na bazie hydroksyapatytu wapnia do augmentacji fałdów głosowych.
Laryngoplastyka iniekcyjna to metoda stosowana u chorych z niewydolnością głośni. Głównym wskazaniem jest niedomykalność głośni mogąca wynikać z jednostronnego porażenia lub niedowładu fałdów głosowych lub ze starzenia się głosu, czyli presbyfonii.

Informacje dodatkowe